Search catalogue

News


Gluntarne - 30 Songs about student life in old Uppsala

Composer Gunnar Wennerberg
Performer Carl-Olof Jacobsen
Richard Ringmar
Håkan Sund
Catalogue Number BIS-5002 CD
EAN 7318595002037
Format CD  –  2 discs
Release date Jan 1996
Total time 111'35

Set of 2 CDs
 
Choose format
 
 
 
Disc 1
 
  Gunnar Wennerberg
  Gluntarne - 30 Swedish Songs about two students in the
ancient university at Uppsala and their lives
108'54
01 I. I anledning af Magisterns och Gluntens första bekantskap 4'12
02 II. Glunten blir Juvenal 4'07
03 III. Upsala är bäst 2'13
04 IV. En månskensnatt på Slottsbacken 2'53
05 V. Glunten på föreläsning 3'45
06 VI. En solnedgång i Eklundshofs-skogen 3'19
07 VII. Harpospelet på Schylla 5'24
08 VIII. Huruledes Månen intresserar sig för Glunten och Magistern 2'56
09 IX. Nattmarschen i Sanct Eriks gränd 2'32
10 X. Dagen därpå 2'42
11 XI. Gluntens Moster 3'40
12 XII. Magisterns misslyckade Serenad 4'09
13 XIII. Huru Gluntens svårmod, på Äplet, skingras af Magisterns vårfantasier 5'30
14 XIV. Gluntens vigilans 3'41
15 XV. På Flustret, en Söndagseftermiddag under rötmånaden 2'42
16 XVI. Vid brasan på Magisterns kammare, efter en stor middagsbjudning 3'11
 
 
Disc 2
01 XVII. Magisterns flamma 3'56
02 XVIII. Gluntens flamma 5'50
03 XIX. En qväll på kyrkogården 5'18
04 XX. Mötet i Domtrappan 2'43
05 XXI. Gluntens misstag 4'22
06 XXII. Hemmarsch från Eklundshof med en bondspelman 3'29
07 XXIII. Anklagelsen 1'56
08 XXIV. Efter Kemeral-Examen 3'02
09 XXV. Examens-sexa på Eklundshof 8'41
10 XXVI. Impromptu-balen 2'48
11 XXVII. Slottsklockan 2'42
12 XXVIII. Gluntens reskassa 2'21
13 XXIX. Afskedet å Flottsund 2'10
14 XXX. Magisterns monolog, efter Gluntens afresa från Alsike 2'40
 
  Album total 111'35
ComposerWennerberg, Gunnar
BaritoneRingmar, Richard
BassJacobsen, Carl-Olof
PianoSund, Håkan

© BIS Records AB | info@bis.se | Phone +46 (0)8 544 102-30 BIS online store - Terms and Conditions