Search catalogue

News


Just for me - Noriko Ogawa plays Japanese Piano Music

Composer Kunihiko Hashimoto
Fumio Hayasaka
Kikuko Kanai
Yasuji Kiyose
Kiyoshige Koyama
Shukichi Mitsukuri
Yoshinao Nakada
Taki Rentaro
Ryuichi Sakamoto
Meiro Sugawara
Akio Yashiro
Performer Noriko Ogawa
Catalogue Number BIS-854 CD
EAN 7318590008546
Format CD
Release date Apr 1997
Total time 78'30

 
Choose format
 
 
 
  Taki Rentaro
  Two Piano Pieces 4'20
01 Menuetto in B minor (1900) 2'10
02 Grudge (1903) 2'10
 
 
  Shukichi Mitsukuri
  Three Piano Pieces after the Flower 13'03
03 Night Rhapsody 5'15
04 Sakura 4'00
05 Es ist März, der Früling 3'48
 
 
  Meiro Sugawara
06 Steam (Souién) (1933) 6'26
 
 
  Kunihiko Hashimoto
  Three Piano Pieces (1934) 10'18
07 Pluie dans la rue 4'19
08 Sortie de lecon de la petite danseuse 2'35
09 Nocturne 3'24
 
 
  Yasuji Kiyose
  Ryukyu Dances (1936) 5'26
10 Andante 1'51
11 Lento 1'52
12 Andante 1'43
 
 
  Kikuko Kanai
13 Ryukyu Dances: 'Maidens Under the Moon' 3'45
 
 
  Fumio Hayasaka
14 Autumn (1948) 3'05
 
 
  Kiyoshige Koyama
15 Kagome-Variation (1967) 5'10
 
 
  Akio Yashiro
16 Nocturne (1947) 4'46
 
 
  Yoshinao Nakada
17 Variational Étude (1966) 7'55
 
 
  Ryuichi Sakamoto
  Piano Suite (1970) 5'04
18 Vivace scherzando 1'51
19 Lento 1'51
20 Risoluto 1'22
 
 
  Ryuichi Sakamoto
21 Just For Me (1981) 4'40
 
  Album total 78'30
PianoOgawa, Noriko
ComposerHashimoto, Kunihiko
Hayasaka, Fumio
Kanai, Kikuko
Kiyose, Yasuji
Koyama, Kiyoshige
Mitsukuri, Shukichi
Nakada, Yoshinao
Rentaro, Taki
Sakamoto, Ryuichi
Sugawara, Meiro
Yashiro, Akio

© BIS Records AB | info@bis.se | Phone +46 (0)8 544 102-30 BIS online store - Terms and Conditions